SPS-Security
Secure, Protect & Service

Nieuws


Terug naar overzicht

28-06-2021

VBe NL reageert op verkenning politie Publieke Winst

De politie heeft haar verkenning over ‘maatschappelijke veiligheid in samenwerking met partijen binnen het WPBR domein’ gedeeld met VBe NL.

Blij met de verkenning
VBe NL vindt het goed dat de politie haar verkenningsrapportage heeft opgesteld en gedeeld om nader in gesprek te gaan. De rapportage biedt inzicht welke visie de politie heeft over bepaalde zaken en op welke onderwerpen er overeenstemming is en waar discussie en correcties mogelijk of noodzakelijk zijn. Directeur Leon Vincken: ”Wij gaan graag met de politie en alle andere stakeholders nader in gesprek om te komen tot een gezamenlijke samenwerkingsvisie en/of concrete samenwerkingsverbanden. Wij richten ons dan graag op de win-win kansen op het gebied van informatiedeling, samenwerking, handhaving, en versoepelingen voor zowel politie als beveiligingsbedrijf.”

Erkenning en steun
VBe NL erkent het probleem van de beperkte capaciteit van Korpscheftaken voor goed toezicht en handhaving op beveiligingsbedrijven. In de reactie geeft VBe NL aan dat bij invoering van een nieuw landelijk passensysteem naar verwachting meer capaciteit vrijkomt en goede scholing aan KCT-medewerkers bijdragen aan effectievere en eenduidigere controles. Met een juiste argumentatie beschrijft de politie dat het legitiem gebruik van geweld niet toebehoort of belegd kan worden bij private partijen. VBe NL steunt deze visie met de bijkomende complexiteits-, impact- en verantwoordingsvraagstukken naast de maatschappelijke invalshoeken.

VBe NL vindt het een goede zaak dat in de verkenning wordt ingegaan op de invloed vanuit de markt(werking) met het risico op verstoring van het evenwicht van de democratische rechtsstaat door deelname van invloed van (grote) marktpartijen en de mogelijke beïnvloeding van de publieke veiligheidsagenda door particuliere overwegingen gebaseerd op winst en marktaandeel. VBe NL bevestigt het risico over de ongewenste verstorende kracht van grootbedrijven ten opzichte van lokale regionaal opererende partijen en verwijst de politie naar de lopende rechtszaken en verschillen op cao-gebied.

Discussie en correcties
VBe NL schetst in haar reactie ook de risico’s en kanttekeningen over de mogelijk al verkregen invloed van het grootbedrijf op enkele punten in het visiedocument. Zo is VBe NL geen voorstander van een branche breed certificeringssysteem omdat de beveiligingsbranche daarvoor te veel verdeeld is op het gebied van financiële- en inhoudelijke belangenbehartiging, concurrentieverhoudingen en hierbij passende wijze van bedrijfsinrichting en bedrijfsvoeringen. Een overheid die enige afstand neemt en meer drukt op horizontaal intern toezicht met daarbij een goed stevig netwerk en overleg met branchepartners om dicht op de markt te zitten zal de norm moeten zijn. Indien de politie een normendocument wil voorschrijven, dan geeft VBe NL de voorkeur aan een normendocument vanuit de politie welk gebruikt kan worden voor beoogde samenwerkingen. De politie dient daarbij zelf (onafhankelijk van marktpartijen) te kunnen beoordelen of bedrijven voldoen aan de normen om concurrentiebelangen uit te sluiten.

VBe NL heeft de politie tot slot gewezen op een aantal onjuiste stellingen in de rapportage, zoals de verplichting van een keurmerk voor een ND-vergunning en uitsluitingen van zzp’ers. Dit is geen wet- en regelgeving, en in tegenstelling tot het grootbedrijf, niet gewenst door het mkb-bedrijf. In de volgende versie van de verkenning kunnen de foutieve stellingen worden gecorrigeerd.Terug naar overzicht