SPS-Security
Secure, Protect & Service

Nieuws


Terug naar overzicht

02-07-2021

Tijdelijke versoepeling inleen evenementbeveiliging

Van 1 juli 2021 tot en met 1 november 2021 gelden er versoepelingen voor de inleen van beveiligers voor evenementen.
Afgelopen periode heeft VBe NL het personeelstekort bij de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid aangekaart en verzocht om versoepelingen omtrent de inleen van beveiligingspersoneel. De politie schrijft in haar brief van 1 juli 2021 dat gebleken is dat de sector, in ieder geval ten aanzien van evenementenbeveiliging, kampt met een groot personeelstekort.

Tijdelijke versoepeling
Met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de politie besloten om voor de evenementenbeveiliging een tijdelijke versoepeling in te voeren die geldt ten aanzien van het inlenen/-huren van personeel van andere beveiligingsorganisaties, waarbij het ingeleende personeel mag werken met de pas en onder de toestemming van het uitlenende bedrijf. Door de inlener hoeft hierdoor aldus niet opnieuw een toestemming en een pas te worden aangevraagd.

Voorwaarden
Er moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:
– De versoepeling gaat in op 1 juli 2021, is tijdelijk en loopt af op 1 november 2021;
– De versoepeling geldt uitsluitend voor (evenement)beveiligingsbedrijven ten behoeve van evenementbeveiliging ten aanzien van evenementen waarvoor een evenementenvergunning is verleend door een gemeente;
– Het ingeleende personeel bezit een blauwe ESO-pas of een grijze beveiligingspas;
– Er wordt slechts ingeleend van bedrijven met een ND-vergunning;
– de beveiligingswerkzaamheden worden uitgevoerd in het uniform van het inlenende beveiligingsbedrijf. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan het uniform van de inlener worden vervangen door een hesje met V-teken en logo van het inlenende bedrijf. Dit hesje heeft dan voor alle beveiligers op het betreffende evenement te gelden (uniformiteit). Onder het hesje wordt het uniform gedragen van het bedrijf waar de beveiliger een toestemming en pas voor heeft.
– De afdeling kc-taken dient vooraf te worden geïnformeerd over de inleen. Dit geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 60 uur vóór aanvang van het evenement. Hierbij wordt de volgende informatie verstrekt:
– De datum, naam en locatie van het evenement;
– De namen en pasnummers van alle ingeleende beveiligers die worden ingezet;
– Wie de hoofdaannemer is zodat duidelijk is wiens uniform (hesje) wordt gedragen.

Whatsapp-groep voor planners VBe NL-leden
Om de samenwerking tussen leden te bevorderen is er een whatsapp-groep opgericht voor planners van aangesloten beveiligingsbedrijven. Leden van VBe NL kunnen in de whatsapp-groep uitvragen doen voor personeel waardoor gaten in het rooster snel gevuld kunnen worden. Ook kan met de whatsapp-groep op korte termijn bij de leden geïnventariseerd worden hoeveel beveiligers er voor een evenement beschikbaar zijn.

Reactie VBe NL
Voorzitter Peter Hoes: ”Wij zijn enorm blij dat de politie deze versoepelingen heeft ingevoerd! Met de versoepelingen kan in combinatie met de nieuwe Whatsapp-groep op korte termijn personeel worden ingeleend. Ik verwacht dat hierdoor meer evenementen kunnen doorgaan en bezoekers veilig kunnen genieten van het evenementenseizoen na een lange zware periode van thuiszitten”.Terug naar overzicht