SPS-Security
Secure, Protect & Service

Nieuws


Terug naar overzicht

30-07-2021

Uitspraak rechter kost werknemers beveiliging € 1000 salaris op jaarbasis

Deze week deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak in een geschil tussen de twee grootste brancheverenigingen voor de particuliere beveiliging in Nederland. Gevolg van deze uitspraak is dat beveiligers die vallen onder de cao Veiligheidsdomein hun opgebouwde salarisverschil van ruim € 1000,= netto per jaar, zien verdampen. De rechter oordeelde dat er onvoldoende motieven zijn om de cao Veiligheidsdomein te laten prevaleren boven de cao Particuliere Beveiliging die ook voor de sector van toepassing is en door de minister algemeen verbindend was verklaard.

Ontheffing
Werkgevers verenigd bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) strijden al geruime tijd voor ontheffing van de cao Particuliere Beveiliging en stellen hiervoor een eigen cao, overeengekomen met vakbond De Unie, na raadpleging en inspraak van alle werknemers, in de plaats. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft middels een dispensatiebesluit deze ontheffing verleend. CNV, FNV en de werkgeversvereniging Nederlandse Veiligheidsbranche is hiertegen bij de rechter in beroep gegaan en is in het gelijk gesteld. Daarmee is de dispensatiebeslissing uit 2019 vernietigd.

Teleurgesteld
Leon Vincken, directeur VBe NL, reageert in een eerste reactie teleurgesteld: “Onbegrijpelijk dat een aantal grootbedrijven en vakbonden FNV en CNV hier hun gelijk krijgen. Er is uitputtend gemotiveerd, samen met de minister, dat dispensatie op zijn plaats is. Gevolg is nu wel, dat werknemers hun grote voorsprong in salaris, een eigen leerrekening, betaald mantelzorgverlof en eigen regie op werktijden, zien verdampen. Werknemers, samen met De Unie, hebben met ons gebouwd aan een moderne cao Veiligheidsdomein. Reden dat die niet geaccepteerd wordt door het grootbedrijf is de concurrentie op de arbeidsmarkt en bij aanbestedingen. Recent won immers een van onze leden de grootste aanbesteding op Schiphol. Reden dat FNV en CNV onze cao niet wensen te erkennen is een groot raadsel. Alle vakbondsidealen zitten hier immers in verwerkt en staan op de agenda van de toekomst. Enige reden die rest is dat beide vakbonden geen enkele ruimte voor zzp’ers en flex tolereren en ogenschijnlijk voorkeur voor een cao met het grootbedrijf hebben in deze sector. Deze houding kost werknemers nu veel van hun gerealiseerde arbeidsvoorwaarden. Daarbij brengt dit schade toe aan de arbeidsmarkt die al fors knelt. Werknemers zijn straks beter af in andere sectoren, met hogere salarissen en ruimte voor eigen keuzen.”

Bestuderen
VBe NL gaat in overleg met de minister de uitspraak bestuderen. Hoger beroep bij de Raad van State staat nog open. Ter zitting is deze optie reeds geopperd door alle deelnemende partijen. Voor dit moment verandert er nog niets voor bedrijven en werknemers in de sector. De algemeen verbindend verklaarde cao Particuliere Beveiliging is inmiddels verlopen. Er ligt een nieuwe aanvraag bij de minister. VBe NL en De Unie hebben ook voor deze nieuwe aanvraag opnieuw dispensatie verzocht. Over de gevolgen van de uitspraak zal in de nabije toekomst overleg plaatsvinden tussen partijen zoals opgedragen door de rechter in de uitspraakTerug naar overzicht