SPS-Security
Secure, Protect & Service

Nieuws


Terug naar overzicht

06-08-2021

VBe NL vraagt hoger beroep en schorsing aan van vernietiging dispensatiebesluit

VBe NL heeft besloten om in hoger beroep te gaan en schorsing aan te vragen van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.Deze uitspraak ging over de dispensatie van de cao Veiligheidsdomein verleend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoger beroep en schorsing
Na bestudering van de uitspraak concludeert VBe NL dat er geen dragende en onderbouwde motivering ligt vanuit de Rechtbank Midden-Nederland om het besluit van de dispensatieverlening door de minister voor leden van VBe NL te vernietigen. De uitspraak mist onderbouwing en gaat niet in op de tijdens de rechtszaak tal van uitgewisselde argumentaties waaruit helder voor de minister, VBe NL en vakbond De Unie blijkt dat bedrijven aangesloten bij VBe NL in grote mate verschillen van leden van de NVB. Ook de diverse ingebrachte onderzoeken die tot stand zijn gekomen door een gerenommeerd sociaaleconomisch onderzoeksbureau (SEO) bevestigen dit. De bedrijfsspecifieke kenmerken en organisatie van arbeid zijn voor deze bedrijven significant anders ten opzichte van de op het grootbedrijf en aandeelhouders gebaseerde bedrijven die de cao Particuliere Beveiliging vormen. Hetgeen ook inmiddels duidelijk wordt uit diverse nieuwsberichten van vakbonden. VBe NL en De Unie vinden het onbegrijpelijk dat de minister in het ongelijk is gesteld en gaan daarom in hoger beroep bij de Raad van State. Tegelijkertijd vragen zij aan de Raad van State een schorsing voor de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. Het is nu afwachten op de uitspraak van de Raad van State of de eerdere uitspraak standhoudt met alle gevolgen van dien voor bedrijfsvoeringen en beveiligers persoonlijk.

Cao Veiligheidsdomein 3,15% hoger
Een vergelijking van de loonstroken uit 2021 tussen de cao Veiligheidsdomein en cao Particuliere Beveiliging, uitgewisseld bij de procedure, toont aan dat werknemers met de cao Veiligheidsdomein 3,15% netto meer verdienen dan werknemers onder de cao Particuliere Beveiliging. Voor een werknemer in schaal 3.5 gaat dit over 1.024,32 euro op jaarbasis. Zonder hoger beroep gaat dit hoger opgebouwde salaris verloren en worden werknemers de dupe van de slechtere cao Particuliere Beveiliging.

Behoud cao Veiligheidsdomein
Leon Vincken, directeur VBe NL: “Met de gevraagde schorsing en vermoedelijk andere uitspraak van de Raad van State willen wij onze eigen moderne cao Veiligheidsdomein behouden. Hardwerkende beveiligers verdienen het niet om minder te gaan verdienen en mogen niet hun leerbudget, recht op mantelzorgverlof en de eigen regie op werktijden kwijtraken. Ik vind het nog altijd onbegrijpelijk dat vakbonden een voorbeeld-cao in arbeidsvoorwaardenland wegzetten als onfatsoenlijk en slecht, puur omdat er noodgedwongen bij onze bedrijven met meer flex gewerkt moet worden. Zij kiezen duidelijk voor de macht van grootbedrijven en stellen Schipholeisen op voor heel Nederland. Tegelijkertijd blijf ik optimistisch en zie dat steeds meer beveiligingsbedrijven hier niets mee hebben en zich willen aansluiten bij ons en zich juist afkeren van deze ontwikkeling.”Terug naar overzicht