SPS-Security
Secure, Protect & Service

SPS-Security

SPS-Security is een volwaardig beveiligingsbedrijf. Waarbij kwaliteit, veiligheid en gastvrijheid voorop staan. Wij zien beveiliging als een solide combinatie van die drie factoren. Wij zien beveiliging ook als een vak dat niet alleen draait om waakzaamheid en veiligheid, maar ook om betrokkenheid en gastvrijheid. Om persoonlijk contact en meedenken met de opdrachtgever.

Nieuws


Terug naar overzicht

27-01-2020

Politieagenten krijgen met strengere screening te maken

Jaarlijks vindt rond de 130 keer strafrechtelijk onderzoek plaats naar omkoping van politieagenten. Om de integriteit van de politie beter te kunnen waarborgen wil de Commissie voor Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer de huidige ‘screeningswet’ aanpassen, zo maakt De Telegraaf bekend.

Volgens sectorhoofd Lonneke Soudant (veiligheid, integriteit en klachten) van de Nationale Politie wordt vanaf 2021 niet meer alleen naar de sollicitant zelf gekeken, maar ook naar zijn of haar omgeving. Familieleden of sociale contacten met antecedenten kunnen dan een reden vormen om een kandidaat niet toe te laten tot de politie.
Een tweede verandering wordt dat niet meer alleen bij het in dienst komen wordt gescreend, maar ook tijdens het dienstverband, bijvoorbeeld als er veranderingen plaatsvinden in de privésituatie. Agenten worden ook verplicht het te melden als zij in de schulden terecht komen en vragen te beantwoorden over eventuele verslavingen.
De komende jaren moeten er 17.000 agenten bij komen. Dat wordt een extra grote uitdaging nu de toelatingseisen zwaarder worden. Volgens Soudant wil de politie echter geen concessies doen aan de nieuwe screening. Een punt van zorg is nog wel de capaciteit die nodig is om de screenings te kunnen uitvoeren.Terug naar overzicht